'n Oeverdinck

Boerderij 'n Oeverdinck werd in 1850 ook wel “de Oevermans” genoemd. Deze boerderij ligt aan de oever van de Vecht. Ink of inck is een andere naam voor een Es of een Enk (een verhoogd stuk land) De boerderij ligt op een verhoogt stuk land aan de oever van de Vecht vandaar de naam Oeverdinck. Het lidwoordje “de” of eigenlijk “den” is bij de naam afgekort tot “’n”.
Den Oevermans werd dus ’n Oevermans of ook wel Noevermans. De personen die op deze boerderij woonden of geboren waren kregen de naam Noeverman.

Geschiedenis van ‘n Oeverdinck

situatie april 2004

 

In de winter van 1906 brandde de boerderij 's nachts af door een schoorsteenbrand. In 1907 werd 'n Oeverdinck weer opgebouwd. Op de achtergevel is ook het jaartal 1907 terug te zien. Gerrit Jan Weitkamp (z.v. Willem) zorgde rond 1960 ervoor dat de naam weer op de boerderij kwam. Hij liet bij de smid de naam 'n Oeverdinck maken en heeft deze op de achtergevel bevestigd.

Het einde van de hooiberg ca. 1977

 

Het voorhuis van 'n Oeverdinck (april 2004)

Bewoners of Leenheren van ‘n Oeverdinck

(Tot 1686 komen de gegevens uit het leenregister. Mogelijk bewoonden deze personen niet de boerderij maar verpachtten zij deze weer. Zo worden er tussen 1650-1700 meerdere personen genoemd die in dezelfde tijd ‘n Oeverdinck bewoonden. Nader onderzoek is dus vereist.)

· Albert Bolen van Stegeren , woonde 1379-1399 in 'n Oeverdinck. Aelbert ter Steygheren, Albertus Bolen de Stegeren.

· Rembolt van Stegeren (z.v. Albert Bolen) , woonde 1399 in 'n Oeverdinck. Remmelt van Steygeren.

· Roelof van Stegeren (z.v. Rembolt) . Roloff van Steygheren. woonde 2-Nov-1453 - 21-Sep-1477 in 'n Oeverdinck

· Johan ten Oever , woonde 21-Sep-1477 - 30-Mei-1498 in 'n Oeverdinck. Johan ten Over voor een verledigd leen, dat verlaten was door de erfgenamen van Roelof van Steigeren, van wie Johan het goed in achterleen hield.

· Lambert ten Oever , woonde 30-Mei-1498 - 2-Sep-1543 in 'n Oeverdinck. Lambert ten Over.

· Frederik ten Oever (z.v. Lambert) , woonde 2-Sep-1543 - 13-Jul-1545 in 'n Oeverdinck. Frederich ten Over.

· Eeuwesse ten Oever (d.v. Lambert) , ovl. 1592, woonde 13-Jul-1545 - 31-Dec-1592 in 'n Oeverdinck. Eusse ten Oever.
Zij trouwde met Hillebrant ter Kuylen .

· Lambert ter Kuylen (z.v. Hillebrant en Euwesse) , ovl. 1606, van beroep 1592 Doctor, woonde 31-Dec-1592 - 20-Jul-1606. Lambert ter Coulen, Lambert ter Cuylen.
Hij trouwde met Agneta ten Bussche .

· Hendrik ter Kuylen (z.v. Lambert) , woonde 20-Jul-1606 - 9-Dec-1665 in 'n Oeverdinck. Henrick ter Cuylen.
Hij trouwde met Machteld Basters , getrouwd 1612.

· Lamberta Beatrix Vriesen (kleindochter van Hendrik ter Kuylen) (De moeder van Lamberta Beatrix is Lamberta ter Kuylen) ., woonde 9-Dec-1665 - 19-Apr-1686. in 'n Oeverdinck.Zij trouwde met Nicolaas Wyntges , getrouwd 1661, (zoon van Johan Wijntjes ). Nicolaas: Niclaes Wyntgis.

· Nicolaas Wyntges (z.v. Nicolaas en Lamberta Beatrix) , woonde 19-Apr-1686 in 'n Oeverdinck. Nikolaus Wintgis, Nikolaus Wijntgis.

· Willem ten Oeverman, ca. 1650 – ca. 1674

· Geerligh Willems Oeverman, vanaf va. 1674- ca. 1700

· Willem Geerlighs Noeverman, vanaf ca. 1700 - 1735

· Jan Roelofsen Noeverman, vanaf 1735 – 1741 Jan woont in 1748 (Volkstelling) nog bij zijn zoon Jan Jansen in huis.

· Jan Jansen Noeverman en Aleida Odink, 1741- 1779

· Hendrik Jansen en Aleida IJmhof, 1779 – 1795 (30 september 1795 vertokken naar Emmelenkamp)

· Hendrik Hendriks Noeverman, 1795 – waarschijnlijk 1828

· Gerrit Vrielink en Alberta Hendriks Noeverman, Waarschijnlijk 1828 (huwelijk met Alberta) – 3 mei 1834 (Overlijden van Gerrit)

In de memorie van successie (22 september 1834) van Gerrit Vrielink staat dat de nalatenschap van Gerrit onder meer omvatte `het erve Noevermans, gelegen in de buurschap Stegeren, bestaande in een huis, schuur, schapeschot en hooiberg...'

1834-ca 1847 In deze periode is nog niet bekend wie 'n Oeverdinck bewoonde. Mogelijk heeft Alberta Noeverman hier gewoon gewoond tot haar zoon Hendrik ca. 18 jaar was.

· Hendrik Vrielink (zoon van Gerrit en Alberta) Hendrik trouwde in 1860 met Jennigje Scholten,waarschijnlijk 1847-1873.

· Jan Vrielink (zoon van Gerrit en Alberta) Jan trouwde met Jennigje Scholten zij was de weduwe van z'n broer Hendrik, 1873-1901

· Gerrit Jan Vrielink (zoon van Hendrik Vrielink en Jennigje Scholten), 1901-1928

· Willem Weitkamp Willem was getrouwd met een dochter van Gerrit Jan Vrielink, 1928-1973

· VJK, 1972-heden

 

Het Schippershuis

Net achter 'n Oeverdinck staat het "Schippershuis". Hier woonde tussen ca: 1900-1940 Geziena Vrielink een zus van Gerrit Jan) Zij was getrouwd met Jan Herm Kremer. Hun dochter Sienie Kremer heeft met haar man het bedrijf overgenomen. Een aantal jaren geleden is dit bedrijf verkocht.

 

’n Oeverdinck tussen 1950-1965

Boerderij 'n Oeverdinck in Stegeren is sinds 1972 in eigendom van de Stichting tot Steun aan de Vrije Jeugdkerk en -Kampen.

De VJK organiseert al sinds 1956 kampen in Stegeren. Aanvankelijk op het land van Weitkamp, maar al spoedig koopt de VJK een deel van dit terrein van Weitkamp (het veld direct grenzend aan het weiland tussen het bos en de Vecht, met daarop een houten huisje. Op de tenten na wordt het kampmateriaal opgeslagen in het rechterdeel van de kapschuur.

 

Het opbergen van de spullen in de kapschuur tussen 1955-1960

Na het overlijden van dhr. Weitkamp in augustus 1972 koopt de VJK ’n Oeverdinck van zijn weduwe plus de rest van het kampterrein en het bos er omheen, dat ook in eigendom van Weitkamp was. De rest van de grond wordt verkocht aan een aantal buren in Stegeren.

 

In 1832 op kadastrale kaart (minuutplan) wordt de boerderij “Oeverman” genoemd. Op deze kaart zijn 3 gebouwen te zien. Twee grotere en één kleinere.

Het land om de Boerderij wordt “de Oevermanshoek” genoemd. De volgende percelen horen daarbij:

klik hier voor de "Oevermanshoek"

In de historische Atlas van Nederland wordt op de kaart van 1852 de boerderij "Oevermans" genoemd.

In 1880 belastingsregister wordt “de Oevermanshoek” nu alleen “de Hoek” genoemd.

De ligging van boerderij "den Oevermans" (1852)

 

De ligging van boerderij "'n Oeverdinck" in het jaar 2000. Op deze kaart is duidelijk te zien dat de vecht een meer gekanaliseerde vorm heeft gekregen.

 

Met dank aan Robert Schadd voor de informatie en foto's van de VJK