Ontstaan van de naam Noeverman

(Oeverman, Oevermans, Overman, Noevermans)

In Nederland zijn ca. 30 gezinnen met de naam Noeverman. Deze gezinnen komen voort uit twee verschillende takken. De overeenkomst is dat beide takken hun oorsprong vinden op een boerderij aan de oever van de Vecht te Stegeren. De naam van deze boerderij was dan ook toepasselijk namelijk “'n Oeverdinck” ook wel “Oevermans” genoemd.

Boerderij "'oeverdinck" (situatie juli 2002)

 

De voorvader van de oudste Noeverman-tak die als eerste de naam Noeverman of Oeverman droeg was Jan Roelofsen Koning. Hij werd ook wel “Jan op Oeverman” genoemd. De nakomelingen van Jan dragen de naam Noeverman.

Rond het jaar 1793 komt Hendrik Hendriks op 'n Oevermans wonen. Hendrik was een zoon van Hendrik Ariaans en Geertje Harms Roelofs. Ook de nakomelingen van Hendrik dragen de naam Noeverman.

Voordat Jan Roelofsen in ca. 1735 op 'n Oevermans kwam wonen werd deze bewoond door Albert Willems Oeverman. Albert was de achterkleinzoon van Willem ten Oeverman. Willem ten Oeverman woonde omstreeks 1650 op de Oevermans. Er zijn geen nakomelingen van Willem die nu nog de naam Noeverman dragen.

* Voor parentelen (overzichten van alle nakomelingen) van resp. Roelof Koning (vader van Jan Roelofsen Koning), Hendrik Ariaans of Willem Oeverman klik dan in het menu op "Noevermanparentelen"

Dubbele huwelijken:

Een aantal keren zijn er huwelijken tussen nakomelingen binnen een tak maar ook een aantal keren tussen de twee takken. Een overzicht van deze zogenaamde dubbele huwelijken is ook te vinden onder het menu "Noevermanparentelen".