Genealogie en Privacy

Vanaf 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht geworden.

Volgens deze wet mogen geen gegevens gepubliceerd worden van levende personen zonder nadrukkelijke toestemming van de persoon zelf.

Hierdoor heb ik een aantal gegevens van de website gehaald.

Het kan zijn dat ook uw naam in het verleden wel op mijn website stond en nu niet meer. Als u mij toestemming wilt geven om uw naam op mijn site te publiceren kan dat met het toestemmingformulier.

Let op!: Op internet komen alleen namen te staan. Dus geen data, adressen en beroepen van levende personen.

Ook als één van uw voorouders in één van de parentelen vermeld staat, kunt mij via het toestemmingformulier toestemming geven uw naam in de desbetreffende parenteel te vermelden.

Voor kinderen tot 16 jaar is toestemming van de ouders voldoende.

Gemeld bij college bescherming persoonsgegevens onder nummer m1228711